— محیط زیست —

کاهش مصرف آب

save-water

با توجه به اهداف اصلی شرکت آرمیتاژ در خصوص کاهش مصرف آب با رویکرد صرفه جویی در مصرف خانوار و همچنین در راستای حفظ محیط زیست این شرکت ضمن تلاش های فزاینده در جهت نوآوری و تولید محصولات خود در مرحله اول اقدام به تولید توالت های فرنگی واترجت و توربوجت به جای توالت های فرنگی گردابی نموده و در نهایت با انجام مطالعات و انطباق با استانداردهای جهانی اقدام به تولید توالت های فرنگی با مکانیزم های دوزمانه نموده که بدین وسیله توانسته است در برخی از مدل ها نیز مصرف آب را از 9 لیتر به چهار لیتر کاهش دهد.